Malta - Malta Dil Okulları - Malta Dil Okulları Fiyatlar - Malta Dil Okulu Konaklamalar - Malta Dil Okulları Kampanyalar - Malta Yaz Okulları - Malta Üniversitesi - Malta


İngiltere dil okulları, Kanada dil okulları, Amerika dil okulları, Avustralya dil okulları, Yeni Zelanda dil okulları, Güney Afrika dil okulları

İngiltere'de Sertifika

Amerika'da Eğitim

Rusça dil okulları

 Malta'da Güncel Aktiviteler


YAZ OKULLARI
CLUBCLASS DİL OKULU
MALTA'DA DİL EĞİTİMİ
WORK & TRAVEL


Malta Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Edebiyat fakültesi, 800 civarında öğrenci populasyonuyla en büyük fakültelerden biridir. Fakülte; her bölümü bir yönetim kurulu ve koordinatörü tarafından yönetilen Arapça ve Yakın Doğu Çalışmaları, Klasikler ve Arkeoloji, İngiliz Dili, Fransız Dili, İtalyan Dili, Malta Dili, Tarih, Felsefe ve Sosyoloji olmak üzere dokuz geleneksel bölüm ve otuz beş farklı çalışma alanından oluşur. Geleneksel eğitim sistemine devam ederken aynı zamanda yeni çalışma alanları ve öğretme ve değerlendirme metotları da çalışılmaktadır.

Edebiyat Fakültesi lisans düzeyi, lisans düzeyi (şeref öğrencileri.), lisans üstü (Qualifying), MPhil ve Doktora programlarında tam zamanlı ve yarı zamanlı kurslar sunar. İlk üç programın final sınavlarının özet niteliğinde (sinoptik) bir sınav formunu alması için yeniden yapılandırılmıştır. Haziran 1996’ dan bu yana, B.A. için üç-dört saatlik, lisans düzeyi (şeref öğrencileri.)için dört ve lisansüstü.(Qualifying) için iki saatlik sinoptik sınavlar yapılır

Arap Dili ve Yakındoğu Çalışmaları Bölümü;

Yakın Doğu Çalışmalarında lisans düzeyi öğretim programları, Arapça ve Kuzey-Güney Sami Dilleri (Örneğin; Klasik İbranice, Fenike Dili) ile birlikte Arkeoloji ve genel kültürel kursları (çoğunlukla Eski Yakın Doğu) ve İslam dünyasını temel alır. Bu öğretim programındaki dil kursları Arapça ve İbranice arasında paylaşılır: İlk önce Modern Standart Arapça ağırlıklı olmakla birlikte, sonrasında Klasik İbranice ağırlıklı olacaktır.

Lisans Üstü Eğittim Programları:

Öğrenciler devam ettikleri Yükseklisans., M.Phil, Doktora programlarının önderliğinde Arap Dili ve Yakın Doğu Çalışmaları bölümlerinin her ikisinde de lisans üstü eğitim programlarına devam edebilirler. Programlar, her biri kendi konusunda uzmanlığa sahip öğretim kadrosuyla sağlanır.

Malta Dili, arkeoloji, tarih, din bilimi, dil bilimi ve iletişim programlarındaki öğrenciler Arapça ve Yakın Doğu Çalışmalarının her ikisinde de kendi konularını geliştirebilecekleri kaynaklar bulacaklardır.

Bu bölümde sunulan eğitimler, akademik, diplomatik ve iş alanında öğrencilerin gelecek kariyerleri için yaralı olabilir

Arkeoloji Bölümü;

Bu bölüm Klasikler ve Arkeoloji dallarının her ikisinde de lisans seviyesinde, yüksek lisans seviyesinde ve Doktora eğitimi sağlar. Arkeoloji geniş bir çalışma alanı olarak alınabilir. Program öğrencilere mümkün olduğu kadar geniş bir temel yapı sağlamayı planlar. Bu program giriş ünitesi ve kronolojik bölümlere ayrılmış Merkezi ve Doğu Akdeniz Arkeolojisini kapsamına alan birkaç zorunlu ders içerir. Bunları aynı periyotta Malta Arkeolojisi odaklı diğer çalışma üniteleri takip eder. Bunların dışındaki üniteler bilim dalına katkıda bulunan korunmuş ve bilimsel prensipler gibi arkeolojiyle yakından ilişkili konulardır. Ayrıca öğrencilere, bölümün kazılarında yer almaları tavsiye edilmektedir.

Klasikler asıl veya ikinci çalışma alanı olarak alınabilir. Latin ve Yunan Dilleri ve Edebiyatı bu bölümde çalışılır. Program kursları ikiye ayrılmıştır: Latin ve Yunan Dilinde (A kolu) “A” veya “O” seviyesiyle programa katılan öğrencilerin ihtiyaçlarını giderme olanakları vardır. Diğerlerinin (B kolu) spesifik özellikleri yoktur. Klasik dünyanın çeşitleri alanlarında kurslar da sunulmaktadır.

İngilizce Bölümü;

Bu bölüm lisans seviyesi ve yüksek lisans (Qualifying) seviyelerinde zorunlu ve opsiyonel türde programlar sunar. B.A.’ da çalışma programı beş ana bileşene ayrılmıştır:

- Drama: Tudor Hanedanlığı döneminden modern ve günümüz tiyatrosuna
- Şiir: Orta İngilizce, Rönesans’ tan günümüze
- Roman: Türün yükselişinden günümüze
- Edebiyat ve Pratik Eleştiri Teorileri
- Dil: Fonetik, Sentaks, Sosyallinguistik, Psikolinguistik, Fonoloji, Hitap Analizleri ve Linguistikte Alan Çalışmaları

Yüksek lisans ve Doktora programları denetlenen araştırmalar üzerine temellenmiştir. M.A. programını takip eden adaylardan ayrıca İleri Edebi Teori de zorunlu ders almaları beklenir.

Tarih Bölümü;

Tarih Bölümü lisans seviyesinde, ortaçağdan günümüze kadar Avrupa, Akdeniz ve Malta tarihinin standart alanlarının çoğunu lisans üstü seviyesindeki kadar öğrencilere sunar. Denizaşırı ülkelerden spesifik konularda dersler için seçilmiş burslu öğrencilere politik, sosyal ve kültürel yaklaşımların çeşitliliği sunulmaya çalışılır. Lisans düzeylerinde tarih bölümünün temel amaçları:

-Tarih araştırmalarının ilke ve yöntemlerini açıklamak.
-Öğrencilerin gelecek kariyerlerinde önem verecekleri entelektüel, analitik, eleştirel ve organizasyonel becerileri geliştirmek.

Uluslarası İlişkiler Bölümü;

Lisans düzeyi Uluslararası İlişkiler programı multi-disiplinerdir. Bölümün ana dalları; Uluslararası İlişkiler Teorisi, Uluslararası Tarih, Uluslararası Politika, Uluslararası Ekonomi ve Uluslararası Hukuktur. Uluslararası İlişkiler bölümü toplamda 75 öğretim kredisi ve değişimli yıllarda sunulan öğretim kredilerinin büyük çoğunluğuyla 7 tane araştırma kredisi sunar.

Kursun 1. bölümünde, öğrencilerin tümü zorunlu olan minimum 10 krediyi sürdürmeleri gerekmektedir. Kursun 2. bölümünde, lisans normal seviyesinde genel öğretim seviyesindeki öğrenciler minimum 20 kredi almak zorunda iken, lisans şeref eğitim seviyesindeki öğrenciler minimum 40 kredi almak zorundadır. Lisans genel öğrencileri 17 zorunlu kredi alırlarken, lisans şeref eğitim seviyesinde öğrencileri 7 araştırma kredisi içeren 35 zorunlu kredi almaktadırlar.

Felsefe Bölümü;

Hikayenin anlattığına göre, Cambridge Profesörü G.E. Moore’ a ne zaman felsefenin tanımını sorsalar, eliyle kitaplığını göstererek cevap verirdi: “Felsefenin ne olduğu bunların hepsidir.” Matematikte sayma ve hesaplama işlemlerinde yetiştirilmemiş birine matematiğin doğasını açıklamak ne kadar zor ise felsefenin tanımını vermek de o kadar zordur. Felsefeye başlamanın bir yolu Moore’ un örneğini takip etmektir. Felsefe; Platon ve Aristo’ dan Aquinas’ a, Descartes’ dan Kant’ a, Hegel ve Marx’ dan Wittgenstein ve Sartre’ a tüm filozofların yazdıkları ana konudur. Felsefenin ne olduğunu, onun tarihini çalışarak öğreneceksiniz.

Felsefeye başlamanın diğer bir yolu ise filozofların tipik olarak ilgilendiği bazı problemlerden bahsetmektir. Örneğin; Ben seçmek ve hareket etmekte özgür müyüm yoksa benim davranışlarım önceden belirlenmiş durumda mı?, Dün olduğumla aynı kişi miyim?, herhangi bir şeyi bildiğime dair söz söyleme hakkına sahip miyim?, Bütün koşullarda ve herkesin uygulayacağı ahlak standartları var mıdır?, Kuralları kırmalı mıyım?, Tanrının varlığını ispat edebilir miyim?, Doğru nedir?, Estetik yargılar öznel midir, nesnel midir?

Eğer bu tarzda veya bunlara benzer başka soruları kendinize sorma fırsatına sahipseniz, devamında felsefe derslerine katılmaya yönelebilirsiniz. Felsefe bölümünün öğretim kadrosundan bu sorulara kolay cevaplar, hazır yapılmış çözümler vermesini beklememelisiniz. Onlar sizi bu konular hakkında sistematik düşünmeye, dikkatli değerlendirmeye ve bu konular hakkında tartışmaya teşvik edeceklerdir. Bazı problemlerin düşündüğünüzden daha kompleks olduğunu, felsefede ilerlerken kavrar hale gelebilirsiniz. Ve öyle umuyoruz ki; içerikleri açıklamakta, bir problemin görünüşünü ve zor yanlarını ayırt etmekte, karışıklıkları düzenlemenin becerisini elde edeceksiniz.

Akademik bir bilim dalı olarak felsefenin peşine düşmek zordur, fakat emeğin karşılığını kesinlikle verir. Doğru için duyulan şiddetli merak, başlamak için neye sahip olmak gerektiğidir.
Malta Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Malta Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi
Malta Üniversitesi İşletme Fakültesi
Malta Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Malta Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Malta Üniversitesi Hukuk Fakültesi


En çok ziyaret edilen Malta dil okulları – Malta dil okulu sayfaları

EC English Language Centres | Sprachcaffe International Plus | Clubclass Residential School | The Chamber College | IELS-LAL Malta | A.M. Language Studio | ESE Eurpopean School of English | Inlingua School of Languages | Linguatime School of English | Elanguest Language School |

FELTOM (Federation of English Language Teaching Organisation Malta) üyesi diğer Malta Dil Okulları / Malta Dil Okulu

English Communication School | English Language Academy | Global Village English Centre | Internaional English Language Centre | Magister Academy | NSTS English Language Institute | B.E.L.S. |

Malta Eğitim Bakanlığı onaylı diğer Malta dil okulları – Malta dil okulu

BAAB English Language Academy | The Bell Language Centre | Berlitz Language Centre | Britannia College | CELL | College of English | EASY School of Languages | Educational English Culture | EF International School of English | Future Focus School of English | Gateway International School of English | International House | Link School of English | Skylark Mediterranean School of English | Alpha School of English |

Malta Eğitim Bakanlığı onaylı sadece Temmuz ve Ağustos aylarında açık olan Malta dil okulları – Malta dil okulu

English Plus Language Centre | Malta Language School | MSD International School of English | Students Travel School | The Voice School of English (Feltom üyesidir) | Universal Languages Sevices |

Malta Eğitim Bakanlığından onaylı henüz kapalı Malta dil okulları – Malta dil okulu

The Academy of English and Culture | Burlington English Language School | Kalypso Academy of English Language | Lasalle Institute | Mediterranean English Academy | Mind A Language School | The school of English | Think English Language School | UNILANG |


0543 292 41 92


info@
islands-turkey.com


Malta Dil Okulları İletişim

Malta sayfalarına kolay ulaşım için Malta linklerini tıklayınız.

Malta Dil Okulları
Malta Dil Okulu Fiyatları

EC Dil Okulu Malta
Sprachcaffe Dil Okulu Malta
Clubclass Dil Okulu Malta
The Chamber College Malta
IELS Dil Okulu Malta
A.M.Language Studio Malta
ESE Dil Okulu Malta
Inlingua Dil Okulu Malta
Linguatime Dil Okulu Malta
Elanguest Dil Okulu Malta

Malta Yaz Okulları
Malta Yaz Okulu Fiyatları

EC Yaz Okulu Malta
Clubclass Yaz Okulu Malta
Sprachcaffe Yaz Okulu

Malta'da İş İngilizcesi
Malta'da Toefl-Ielts Kursu
Malta'da Teacher Training
Malta'da Kısa Süreli Kurslar
Malta Dil Okullarının Farkı

MALTA ÜNİVERSİTESİ

Malta Üni. Mühendislik Fak.
Malta Üni. Fen Bilimleri Fak.
Malta Üni. Hukuk Fakültesi
Malta Üni. İşletme Fak.
Malta Üni. Eğitim Fakültesi
Malta Üni. Edebiyat Fak.

Ülke Olarak Malta
Hayatın İçinden Malta
Malta'ya Nasıl Gidilir
Malta'da Ulaşım - Yemek
Malta'da Alış-Veriş
Malta Vize Bilgileri
Malta Pasaport

Malta Site Haritası
İletişimMalta Foto Galeri
Malta Resimleri


 

İSTANBUL OFİS - FENERBAHÇE
Fenerbahçe Mah. Kalamış Cad. Kalamış Apt. No:52/A, D:2
FENERBAHÇE 34726, KADIKÖY / İSTANBUL

Tel:  0543 292 41 92
Cep: 0543 530 05 03

info@islands-turkey.com


İZMİR OFİS - NARLIDERE
Çamtepe Mah. Yunus Emre Sok. Başaran Residence, No:27, D:8
35320 NARLIDERE / İZMİR

Tel : 0232 502 34 72
Cep: 0543 292 41 92

info@islands-turkey.com


Copyright © Islands.Adalar 2003 - 2020