Malta - Malta Dil Okulları - Malta Dil Okulları Fiyatlar - Malta Dil Okulu Konaklamalar - Malta Dil Okulları Kampanyalar - Malta Yaz Okulları - Malta Üniversitesi - Malta


İngiltere dil okulları
Amerika dil okulları
Kanada dil okulları
Avusturalya dil okulları
Rusça dil okulları

İngiltere'de Sertifika

Amerika'da Eğitim

 MALTA AKTİVİTELER
YAZ OKULLARI
CLUBCLASS DİL OKULU
MALTA'DA DİL EĞİTİMİ
WORK & TRAVEL


Malta Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Fakülte akademik programları ve araştırma aktiviteleri ile eğitim camiasını ve genel halkı bilgi ile donatmayı amaçlamaktadır. Web sitesi bu amaca hizmet ettiği gibi fakültenin öğretme-öğrenme metodu vizyonunu büyüleyici bir şekilde ortaya koymaktadır.

Fakültenin artan enternasyonelliği ile web-sitesi aynı zamanda; uluslararası öğrenciler ile ortak projelerde görev almak isteyen ya da Fakültenin akademik kadrosuna karşılıklı değişimle katılmak isteyen uluslararası akademik personel için bilgi ofisi görevi de görmektedir.

Web-sitesi öğrenciler için, çalışma saatleri dışında özel öğretmenleri ile iletişim kurma şansı da tanımaktadır. Öğrenciler bu site sayesinde Fakülte ve bölüm haberlerini kendileri öğrenebilirler. Ayrıca bir grup özel öğretmen; öğrencilerin kurs programlarına ve ders notlarına dijital ortamda katılmalarını sağlayabilirler.

Web-sitesi Fakültenin elektronik dergisine bağlıdır. Journal of Maltese Education Research; bilgin ve pratisyenlere Malta eğitim politikası, müfredat reformu ve pedagoji konularını hedef alan eleştirel ve deneysel incelemeleri için yer ayırmaktadır.

İdari açıdan, web-sitesi iletişimi kolaylaştırmalı ve genel idari verimi artırmalıdır. Öğrencilerin Fakülte içi yaşamları ile ilgili dokümanlar bu siteden indirilebilecektir. Akademisyenlerin Üniversite içi çalışmaları ile ilgili dokümanlara da benzer bir uygulama yapılacaktır. İlan panoları günlük haberlerin yanında tarifelerden oda tahsisine kadar değişen konularda bilgi sağlayacaklardır.

Ekolojik açıdan ise web-sitesi kağıt israfını önlemeye çalışmaktadır. Bu hedef, şu anki dekanlığın başlattığı daha iyi bir çevre projesinin bir parçasını oluşturmaktadır.

Fakülte en doğru bilgiyi web yoluyla vermeye çalışırken yeni gelecek öğrencilerin fakülte ofisi ve bölüm sekreterleri ile ders seçimleri ile ilgili konularda iletişim kurmaları özellikle önerilmektedir .

Edebiyat ve Yabancı Diller Bölümü;

Edebiyat ve yabancı diller bölümü öncelikle, Malta Eğitim Sisteminde ikinci sınıf ve sonraki düzeylerde öğretilen Edebiyat ve Hümaniter Bilimler dersleri içindeki İlk-Öğretmen Yetiştirme programları ile bağlantılı olarak Pedagoji/Metadoloji alanlarında araştırma ve öğretimle ilgilenir. Genel olarak tüm lisans (mezuniyet derecesi) ve PGCE düzeyi öğrencilerinin % 70’ i İçerik ve Metadoloji açısından aşağıdaki derslerden en az birini veya daha fazlasını seçerler:

Yabancı Diller: Malta Dili, İngilizce, İtalyanca, Fransızca, Almanca, İspanyolca.
Sosyal Bilimler: Tarih, Sosyal Bilimler (sadece PGCE bölümü) ve Din.
Estetik Dersler: Güzel Sanatlar (sadece lisans (mezuniyet derecesi) düzeyi öğrencileri için), Müzik.

Eğitim Bilimleri;

Eğitim Bilimleri Departmanı esas olarak eğitim teorisi, kısmen felsefe, sosyoloji ve eğitim psikolojisi alanlarında eğitim vermekten sorumludur. Departman ayrıca disiplinler arası çok çeşitli konularda kurslar düzenlemektedir. Bunlar: eğitim tarihi, araştırma metotları, politika oluşturma, karşılaştırmalı eğitim, müfredat çalışmaları, yetişkin eğitimi ve gençlik çalışmalarıdır. Yürürlükte olan dört program vardır, isimleri: Eğitimde Eleştirel ve Yaratıcı Düşünme Programı, Düzeltme Hizmetlerinde Eğitim Programı, Karşılaştırmalı Eğitim Programı ve Genç Çalışmaları Programıdır. Bölümün altın hedefi, Malta veya herhangi bir yerdeki önemli eğitimsel sorunlara dayanan ampirik araştırma ve analiz sağlayarak teorik eğitim ve pratik arasında dinamik bir ilişki kurmak ve bunun devam ettirmektir. Yerel eğitimde rehberlik eden üyelerinin hakemli dergilerde çıkan yayınları ile Bölümün geniş bir ulusal-uluslararası araştırma profili mevcuttur. Öğretim üyelerinin bir kısmı da bazı dergilerin makale kadrolarında danışman olarak görev almaktadırlar ve ayrıca pek çok projede yerel ve yabancı, resmi-gayrı resmi organizasyonlara danışman olarak katılmaktadırlar. Departman ayrıca iki senede bir uluslararası bir inceleme dergisi olan Mediterranean Journal of Educational Studies’ i yayınlamakla sorumludur.

Matematik, Fen ve Teknik Eğitim Bölümü;

Matematik, Fen ve Teknik Eğitim Departmanı lisans(mezuniyet derecesi) düzeylerindeki bölümünde ikinci sınıf ve sonraki öğrencilere öğretilen fen ve teknoloji konuları ile ilişkili pedagoji eğitimi sunmaktadır. Dersler Biyoloji, Kimya, Hesap, Coğrafya, Ev Ekonomisi, Matematik, Beden Eğitimi, Fizik, Teknik Resim, Teknoloji ve Teknik konuları kapsamaktadır. Bölüm ayrıca Ev Ekonomisi, Teknik Resim, Teknoloji ve diğer Teknik konuları kapsayan kurslar düzenlemektedir. Bu kurslar bu alanlarda uzmanlaşacak lisans (mezuniyet derecesi) düzeyi öğrencileri için açılmış olsa da diğer programlara devam eden ve gerekli yetiye sahip öğrencilere de açıktır.

İlköğretim Bölümü;

İlk öğretim departmanı; erken çocukluk dönemi, ilk öğretim ve müfredat reformu konularında kaliteli ön-servis ve servis-iç kurslar düzenlemesiyle tanınır.

Ana Hedefleri:

-Farklı sınıf koşulları ile yüzleşebilecek, bunların altından kalkabilecek etkili öğretmenler yetiştirmek,
-Personel ve öğrenciye önemli deneyimler kazandıran etkileyici bir öğretim organizasyonu olmak,
-İyi öğrenci-öğretmen ilişkisi, kalite ve yarışma ortamı ile karakterize edilen öğretim toplumu oluşturmak,
-Politika, müfredat ve pratik konularında araştırmayı desteklemek,
-Okulun ve toplumun aktivitelerde birlikte rol almasını sağlamak,
-Araştırma ve geliştirme projelerinde uluslararası işbirliği sağlamaktır.

Bölümün ayırıcı özellikleri:

-Kursların ve diğer işlemlerin devamlı tekrar edilmesi
-Standartlarından ödün vermemek
-Fakülte ve Departman politikalarına sıkı sıkıya bağlılık
-Personel arasında arkadaşça ve yardımsever ortam
-Akademik ve akademik olmayan personel için sürekli profesyonel gelişim imkanları
-Resmi ve gayri resmi inisiyatiflerde Fakülteye katılmak
-Zor zamanlarında personel ile dayanışma içinde olmaktır.

Psikoloji Bölümü;

Malta Üniversitesi Psikoloji Bölümüne hoş geldiniz. Bizler Avrupa, Avustralya ve Kuzey Amerika’ da psikoloji eğitimi ile birlikte klinik, nasihat, eğitimsel, sosyal, organizasyonel, sağlık, çalışma ve araştırma uygulamaları alanlarında uzmanlaşmış bir grup psikoloğuz. Bizler, kendi deneyimlerimizden yola çıkarak öğrencilerin kendi kişisel gelişimlerini sağlamanın yanında onları psikolojik bilimler ve alıştırmanın çok çeşitli konularında basit bilgilerle donatıyoruz.

Psikoloji bölümü bir çok hizmet sunmaktadır. Ana amacımız psikologları eğitmektir. Kurs programımız Avrupa Federasyonu Psikolog Dernekleri ile benzerlik göstermektedir: 3 yıl psikolojinin temeli olan lisans (mezuniyet derecesi) düzeyi dersleri, 2 yıl da psikolojinin önemli alanlarından birinde profesyonel eğitimle yüksek lisans programı izlenmektedir. Her yıl 90 öğrenci lisans programına kayıt olurken yüksek lisans programları 9-12 öğrenci ile sınırlı kalmaktadır.

Lisans (mezuniyet derecesi) düzeyi kursu 3 yıllık eğitimde şunları hedeflemektedir:

Öğrencilere psikoloji alanı hakkında geniş bilgi vermek,
Kişisel gelişim için olanak sağlarken yardımsever bir çevrede diğer kişilerle iletişimi sağlamak,
Araştırmanın temel ilkelerini öğrenirken mezuniyet zamanına kadar bağımsız bir proje yürütme imkanı ,
Psikolojik teorileri hayat şartlarına uyarlayabilmek.

Malta Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Malta Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi
Malta Üniversitesi İşletme Fakültesi
Malta Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Malta Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Malta Üniversitesi Hukuk Fakültesi


En çok ziyaret edilen Malta dil okulları – Malta dil okulu sayfaları

EC English Language Centres | Sprachcaffe International Plus | Clubclass Residential School | The Chamber College | IELS-LAL Malta | A.M. Language Studio | ESE Eurpopean School of English | Inlingua School of Languages | Linguatime School of English | Elanguest Language School |

FELTOM (Federation of English Language Teaching Organisation Malta) üyesi diğer Malta Dil Okulları / Malta Dil Okulu

English Communication School | English Language Academy | Global Village English Centre | Internaional English Language Centre | Magister Academy | NSTS English Language Institute | B.E.L.S. |

Malta Eğitim Bakanlığı onaylı diğer Malta dil okulları – Malta dil okulu

BAAB English Language Academy | The Bell Language Centre | Berlitz Language Centre | Britannia College | CELL | College of English | EASY School of Languages | Educational English Culture | EF International School of English | Future Focus School of English | Gateway International School of English | International House | Link School of English | Skylark Mediterranean School of English | Alpha School of English |

Malta Eğitim Bakanlığı onaylı sadece Temmuz ve Ağustos aylarında açık olan Malta dil okulları – Malta dil okulu

English Plus Language Centre | Malta Language School | MSD International School of English | Students Travel School | The Voice School of English (Feltom üyesidir) | Universal Languages Sevices |

Malta Eğitim Bakanlığından onaylı henüz kapalı Malta dil okulları – Malta dil okulu

The Academy of English and Culture | Burlington English Language School | Kalypso Academy of English Language | Lasalle Institute | Mediterranean English Academy | Mind A Language School | The school of English | Think English Language School | UNILANG |


0543 292 41 92


info@
islands-turkey.com


Malta Dil Okulları İletişim

Malta sayfalarına kolay ulaşım için Malta linklerini tıklayınız.

Malta Dil Okulları
Malta Dil Okulu Fiyatları

EC Dil Okulu Malta
Sprachcaffe Dil Okulu Malta
Clubclass Dil Okulu Malta
The Chamber College Malta
IELS Dil Okulu Malta
A.M.Language Studio Malta
ESE Dil Okulu Malta
Inlingua Dil Okulu Malta
Linguatime Dil Okulu Malta
Elanguest Dil Okulu Malta

Malta Yaz Okulları
Malta Yaz Okulu Fiyatları

EC Yaz Okulu Malta
Clubclass Yaz Okulu Malta
Sprachcaffe Yaz Okulu

Malta'da İş İngilizcesi
Malta'da Toefl-Ielts Kursu
Malta'da Teacher Training
Malta'da Kısa Süreli Kurslar
Malta Dil Okullarının Farkı

MALTA ÜNİVERSİTESİ

Malta Üni. Mühendislik Fak.
Malta Üni. Fen Bilimleri Fak.
Malta Üni. Hukuk Fakültesi
Malta Üni. İşletme Fak.
Malta Üni. Eğitim Fakültesi
Malta Üni. Edebiyat Fak.

Ülke Olarak Malta
Hayatın İçinden Malta
Malta'ya Nasıl Gidilir
Malta'da Ulaşım - Yemek
Malta'da Alış-Veriş
Malta Vize Bilgileri
Malta Pasaport

Malta Site Haritası
İletişimMalta Foto Galeri
Malta Resimleri


 

İSTANBUL OFİS - MECİDİYEKÖY
Mecidiyeköy Mah. Latilokum Sok. Fidan Apt. No:7, Kat:4, D:14
34381, ŞİŞLİ / İSTANBUL

Tel:  0543 292 41 92
Cep: 0543 530 05 03

info@islands-turkey.com


İZMİR OFİS - NARLIDERE
Çamtepe Mah. Yunus Emre Sok. Başaran Residence, No:27, Kat:4, D:8
35320, NARLIDERE / İZMİR

Tel : 0232 502 34 72
Cep: 0543 292 41 92

info@islands-turkey.com


Copyright © Islands.Adalar 2003 - 2024