Malta - Malta Dil Okulları - Malta Dil Okulları Fiyatlar - Malta Dil Okulu Konaklamalar - Malta Dil Okulları Kampanyalar - Malta Yaz Okulları - Malta Üniversitesi - Malta


İngiltere dil okulları
Amerika dil okulları
Kanada dil okulları
Avusturalya dil okulları
Rusça dil okulları

İngiltere'de Sertifika

Amerika'da Eğitim

 MALTA AKTİVİTELER
YAZ OKULLARI
CLUBCLASS DİL OKULU
MALTA'DA DİL EĞİTİMİ
WORK & TRAVEL


Malta Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi

Kimya Bölümü;

Kimya Bölümü, lisans (mezuniyet derecesi) düzeyinde ve lisans üstü düzeyde kurs çalışmaları sunar. Bölüm ayrıca, eğitim ve eczacılık gibi diğer bilim dallarının öğrencileri tarafından alınan kurslarda vermektedir. Öğretim aktivitelerinin yanında, bölümün akademik üyeleri kimyanın değişik alanlarında araştırmalar yaparlar. Bölümün akademik üyeleri ayrıca devlet kurslarına ve endüstriye danışmanlık servisi de sunarlar.

Lisans Eğitimi:

Fen Fakültesinin lisans düzeyindeki eğitimi 4 yıllık ve tam zamanlıdır. Öğrencilerin seçebileceği birçok ders kombinasyonu vardır. Kimya; Biyoloji, Fizik, Matematik ve Bilgisayar Bilimi ile kombine edilebilir. Bu durumda en popüler kombinasyon Kimya ve Biyoloji arasında olmaktadır. Kimya Bölümü, öğrencilere modern kimya temelli içerikleri ve seçeneklerin anlaşılabilirliğini sağlamak için dizayn edilmiştir. Öğrenciler deneyler, bilimsel metotların mantıksal uygulaması ve problem- çözme teknikleri konularında eğitilirlerken kimyanın belirli alanlarındaki gelişmeler ve son zamanlardaki araştırmalar hakkında bilgilendirilir.

Kimya Bölümünün, lisans (mezuniyet derecesi) düzeyi için çalışma birimleri, Fen Fakültesi internet sayfasının kimya çalışma üniteleri bölümünde PDF dokümanı olarak listelenir. Lisans (mezuniyet derecesi) düzeyi kursu giriş için gerekenler; birinci derece kurs (Mastec C sınıfı sertifika) için üniversitenin genel giriş gereklilikleridir ve ana derslerden olan kimyaya katılım için bazı özel kurs gereklilikleri vardır. kimyada C sınıfı A seviyesi ve orta düzeyde Fizik için C sınıfı C seviyesidir.

Yüksek Lisans Eğitimi:

Kimya Bölümü, lisans (mezuniyet derecesi) düzeyi kurs seviyesine sahip olan öğrencilere, araştırma yapılacak (Tez Çalışması) yüksek lisans düzeyinde kurs sunar. Kurs tam zamanlı çalışmayla 12 aylık periyoda uzayacaktır.

Fakülte kurulu her öğrenci için denetim jürisi atayacaktır. Jüri öğrencinin kurs sürecindeki ilerlemesini takip edecektir. Öğrencilerin denetleyicilerine istenilen raporu sunmaları gereklidir.

Bu kurs için seçilen öğrenciler, şayet tam zamanlı bir bölüm personeli onlara süpervizör olmaya razı olursa kabul edilecektirler. Başvurularda, tez için geçici bir başlık, 300 kelimelik öneri ve araştırma projelerini denetlemeyi kabul etmiş bölüm üyesi tarafından destekleyici beyanat gerekmektedir.

Kurs sürecinde öğrencinin kendi performansını gösterecek tez yazması, bilimsel yöntemle bulduklarını ve sonuçlarını sunması, ayrıca sözlü sınav(mülakat) sırasında çalışmasını savunması gerekmektedir.

Öğrenciye ayrıca bir seminer belirlenecektir. Bu genelde jüri denetleyicisi tarafından öğrenci için seçilmiş olan bir konu literatür incelemesini kapsar. Öğrenci, fakülte üyeleri ve öğrencilerine sözel sunum yapar. Öğrenci dinleyiciler tarafından sorulan sorulara cevap vermeli ve seminerin içeriğini anlatan bir özeti sunmalıdır.

Lisans düzeyi eğitim seviyesine sahip olan öğrenciler aşağıda adı geçen çalışma birimlerinde hazırlık kursunu yüksek düzeyde başarıyla bitirdikten sonra yüksek lisans için kayıta alınabilirler:

· İleri Analitik Kimya
· Organometalik Kimya
· Çevre Kimyası
· Polimer Kimyası
· Proses Geliştirmede Fizikokimyasal İçerikler
· Moleküler Modelleme

Bilgisayar Bilimi ve AI Bölümü;

Bilgisayar Bilimi ve AI Bölümü, Bilişim Teknolojisinde geniş spektrumlu konularda Malta Üniversitesinin öğretim ve araştırma kapasitesini artırmak için 1993 yılında kurulmuştur. Bölüm personeli, web başvuru geliştirme, Ajan teknolojisi, Paralel ve Ayrık Sistemler, Multimedya ve Bilişim, Doğal Dil İşlemleri, Makine Öğrenimi, Grafikler ve yazılım mühendisliği ile ilgilidir. Bilgisayar Biliminin ana profilinin yanında, bu konular bölümde lisans seviyesindeki ünitelerin uygunluğunu gösterir.

Bilgisayar bilimlerinin ana profili yanında, 4 yıllık lisans düzeyi IT mezuniyet derecesi öğrencilerine yönelik programların bir parçasını oluşturan ve konu opsiyonları olarak seçilen bilgisayar bilimleri kadar iyi olan ek programlar sağlanmaktadır. Bölüm Doğal Dil İşlemleri, eşzamansız hesaplama ve paralel hesaplama alanlarında üniversite fonlu araştırma projeleri yürütür ve birkaç tane uluslararası projeyi kapsar.

Fizik Bölümü;

Fizik Bölümü, 1987’de Fen Fakültesinin bir parçası olarak yeniden kurulmuştur. Bundan itibaren, bölümün akademik personeli 5 tane tam zamanlı, 2 tane yarı zamanlı ve 1 tane öğretim elemanından oluşur. 3 laboratuar elemanı, 1 laboratuar yöneticisi ve bir idari memur bölüme destek sağlar. Fiziğin ilgi alanı integre devrenin iç kısmı ve füzyon reaktör odası gibi farklı başlıklar altında maddenin davranışı, enerjiyle etkileşimidir. Teorinin çok spesifik alanlarından(olan mı alan mı) uygulanan mühendisliğe kadar olan geniş sınırlarıyla, fizik diğer gerçek ve uygulamalı bilimlerin önemini belirtir ve şimdiki uygarlığın en üst seviyelerindeki geniş çapta uygulama aşmasına ulaşmıştır. Lisans düzeyindeki fizik kursunun dizaynı, bölüm izninin insan kaynakları kadar geniş bir temel sağlamak için gerekli ihtiyaçları yansıtır. İlk 3 yıl boyunca bu konuda belli bir temel sağlamak için son yılda önerilen seçilmiş alanlarda bazı özelleştirme tasarlanmıştır. Bölüm, endüstri, yöneticilik, eğitim ve tabi ki araştırma alanlarında bilim adamı olarak kariyerlerini sürdürmeleri için gerekli olan bilgi, deneyim ve becerileri donatmayı tasarlar. Fizik de lisans düzeyinde eğitimden başka, bölüm ilgi alanlarının çoğunda lisansüstü(Yüksek lisans, M.Phil, Doktora) eğitim olanakları sunar. Bu alanlar:

· Jeofizik ve Sismografi
· Atmosferik Fizik
· Katı hal araçları ve elektronik enstrümentasyon
· Yüksek Frekanslı(mikrodalgadan tera hertz’e) katı hal araçları, alt sistemler ve uygulamaları
· Alternatif enerji araçları ve uygulamaları

Bilginin takibi ve uygulamalarından başka, bölümün ana amaçları arasında endüstriyle ve diğer bölümlerle (yerel ve yabancı) işbirliği yapmak vardır. Bununla beraber bizler çeşitli günlük ve özel problemlerle uğraşma konusunda yetenekli olan bilim adamlarının en çok iş bileninin fizikçiler olduğunu göstermek için sunulan teklifte bütün kaynaklardan işbirliği ve/veya yardım için istekleri karşılamak konusunda hevesliyiz. Onlar insan aktivitesinin geniş alandaki etkisinde vazgeçilmez değerlerdir.

İstatistik Bölümü ve Operasyon Araştırmaları ;

Bölüm, Mayıs 1997’de çalışmaya başladığından bu yana, Olasılık, İstatistik ve Operasyon Araştırmaları öğretimi ve araştırma aktiviteleri akademik disiplinlerinde hizmet sunar. Sunulan derslerin geniş programının yanında 4 yıllık lisans eğitimini başlatıp, uygulamaları genişletmesiyle, bölüm son zamanlarda 3 ana yönde konuları kapsar:

· Fen ve diğer fakültelerden, enstitülerde ve bilgisayar yazılımının kullanıldığı konuyla ilgili alanlarda OR teknikleri ve istatistiksel uygulamanın önem arz ettiği merkezlerde öğrencilerin katıldığı istatistik ve OR kurslarını güçlendirme
· 1998 Ekim’inde açılan 4 yıllık lisans düzeyi eğitim programı için istatistik ve operasyon araştırmasında temel konu opsiyonu için çalışma programı odaklama ve güçlendirme
· 2 yıllık yüksek lisans programını içeren lisans üstü çalışmalar ve araştırma aktivitelerinin parçası olan iyi öğrencileri etkileme amaçlı araştırmaların sistematik başlamasıyla elde edilen verim güçlendirme

Bölümün uzun dönemde planladığı hedefler:

· İhtiyaçlar sosyal toplumda artıp gelişirken, bunlar için olanak sağlayan öğretim programlarını sürdürme
· Akademik potansiyellerini belirginleştirmek ve yenilemek için bölüm personeline açık seçenekler yaratma
· Dışadönük ve yeni taze yüzlerle desteklenen, yeni alanlar içeren araştırma aktivitelerini güçlendirme ve genişletme
· Mümkün olan en kısa zamanda bölümde danışmanlık servisinin kurulması için özel ve devlet organlarıyla irtibata geçme ve görüşme süreçlerinin büyümesi

2003-2004 akademik yılından bu yana bölüm, etkileyici bir akademik başarıyla 3 grup lisans(şeref) seviyesinde öğrenci yetiştirmektedir. Bütün son sınıf öğrenciler temel alanları olarak istatistik ve OR almayı seçmişlerdir. Kurslarımız ve öğrenciler karışmış sonuçlarla sabit sonuçlar almayı ve sorumluluğun rutin bir karışımını başarmışlardır. Öğrenciler arasındaki tutum ve oluşan atmosferin yanında bilgisayar laboratuarı olanakları ve yeni binalarımızla kendini özgür hissettiren bölüm oldukça iyidir. Kasım 2003’de hizmete giren lisans (mezuniyet derecesi) düzeyi öğrencileri ve yönelik olan bilgisayar laboratuarlarımız; istatistik, matematik ve operasyon araştırma yazılımının geniş repertuarının büyük bir alanda kullanımını sağlayan bölümün öneminin ifadesi olmuştur. Diğer bölümlerden olan öğrenciler için, istatistik ve operasyon araştırma kurs üniteleri, 6 kredili yapı, esnek müfredat düzenlemesi ve pedagojik yönlendirme içinde yerleşmiştir.

En zayıf öğrencilerin problemleri her zaman mevcut olsa da, bizim kurslarımızın verildiği fakülte ve bölümler, çalışma planlarımızı büyük oranda kabul etmiştir.

Büyük bir pişmanlıkla, geçmişte bölüme söz verilmiş olan gerekli kaynakları vermede başarısız olan üniversite bölümünü anlatmalıyız. Ümit ediyoruz ki, istatistik bölümünden olmayan öğrencilere yönelik yürütülen kurslar için büyük bilgisayar laboratuarına sahip olur ve bölümümüzde daha çok akdemiysen görevlendiririz. Finansal şiddetli sıkıntı, önceki sorumlulukların neden yapılmadığına açıklama olarak verilmiştir.

Lisans (mezuniyet derecesi) düzeyi kursları için üyelik, şu anda 10 öğrencinin altındadır. Ne yazık ki; ana alan olarak istatistik üzerine lisans (mezuniyet derecesi) düzeyindeki seçenekleri tavsiye eden referanslarla orta okul sonrası eğitimde eğitim kurumlarıyla işbirliği yapan bazı kişiler tarafından gösterilen negatif tutum hiçbir anlam ifade etmemiştir ve bunlar lisans düzeyi öğrencileri göndermektedirler.

Ayrıca şunu belirtmekten hoşnutsuzuz ki, İstatistik ve Operasyon Araştırma mezunlarının beklentisine yönelik iş verenlerin pozitif eğilimine göre, maaş bordrolarında görülen istatistik mezunlarının ne katabildiğinin değerlendirilmesi başarısız olmuştur. Bazı bankalar, endüstri alanları, iş yatırım alanları, özel şirketler, yarı özel devlet organları ve devlet bölümleri, yüksek mevkilerdeki kişiler tarafından bizim mezun öğrencilerimize karşı tahrik edilmektedir.

Öğretim işlerine yardım için Dr. P.Popela Operasyon Araştırmasında yeni kurslar açmak için bizimle birlikte bir sömestr geçirmiştir. Ayrıca öğrencilere teoriyi anlamaları ve bunu örneklere ve proje çalışmasına uygulamalarına yardım etmek amacıyla birçok özel ders veren birkaç özel asistan sağlanmaktadır.

Anatomi Bölümü;

Anatomi bölümü, Tıp ve Diş Hekimliği bölümlerine gelen öğrencileri kampüste ilk karşılayan departmandır. Anatomi bölümü ayrıca Eczacılık ve Fizik Terapi gibi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı bölümlere de hizmet vermektedir. Bölüm bir Derslik, görsel-işitsel ekipmanlarla donatılmış bir Histoloji Laboratuarı, çok sayıda örnek içeren deposuyla birlikte bir İnceleme Laboratuarı, Anatomi Uygulama Odası ve tarihi 19.yüzyılın başlarına kadar uzanan Orijinal Anatomi Çizimleri içeren Anatomi Müzesinden oluşmaktadır. Rahatça çalışmak için de özel bir tesise sahiptir. Departman şu sıralarda dijital öğretim kaynakları içeren bir Bilgisayar Laboratuarı kurma aşamasındadır. Ayrıca Canlı Anatomi derslerinde kullanılan Klinik İnceleme Becerileri Tesisini geliştirmektedir. Bölümdeki eğitim uygulamalı Anatomiyi vurgulamaktadır. Farklı alanlarda uzmanlaşmış tıpçılar örneğin farklı branşlardaki cerrahlar, pratisyenler, radyologlar, patologlar, adli tıpçılar ve sitogenetikçiler farklı ders düzeylerinde eğitime katılabilmektedirler. Klinik deneyimi artırmak için St. Luke Üniversite Hastanesi civarındaki çeşitli departmanlara klinik ziyaretler düzenlenmektedir. Anatomi bölümü doğal yerel ürünlerin sitotoksisite ve mikrobiyal etkilerini incelemek için biyomedikal araştırma yürütmektedir. Doğum kusurları ve sakatlıkların sitogenetiği ile epidemiyolojisi de bölümün ilgilendiği bir başka konudur. Çeşitli Avrupa ve enternasyonel üniversiteler ve hastanelerle ortak çalışmalar yapılmaktadır. Anatomi bölümü kullanan öğrencilerin %15’ i Malta da öğrenim gören yabancı öğrencilerdir. Malta da bir kursa başvurmak için daha fazla bilgi için lütfen Uluslararası Ofis ile bağlantı kurun.

Clinical Pharmology and Therapeutics Bölümü;

Pediatri Bölümü;

Pataloji Bölümü;

Psikoloji ve Biyokimya Bölümü;

Psikiyatri Bölümü;

Halk Sağlığı Bölümü;Halk sağlığı departmanı mezuniyet öncesi ve sonrası dereceler için Epidemiyoloji, Medikal İstatistik, Sağlık Terfisi ve çeşitli halk sağlığı meseleleri ile politikalarını öğretmekle yükümlüdür.

Surgery Bölümü;

Labaratuvar ve Moleküler Biyoteknoloji Bölümü;

Bizler Moleküler biyoteknoloji ve insan genetiği gelişmelerinde ve araştırmalarında çalışan moleküler biyologlar, biyokimyagerler, genetikçiler ve biyoteknologlarız.

Bizler, kalıtım durumlarının takibatında Malta Sağlık Bölümü ve diğer müşterileri için moleküler tanı sağlıyoruz. Bunlar:

· Talasemi ve diğer Hemoglobin Hastalıkları · Sistik Fibrozis
· Gangliosidozis
· Koagulasyon Hastalıkları
· Diğerleri gerekli kursta eklenecektir.

1997 ve 2000 yılları arasında Malta Üniversitesi Ulusal Biyoteknoloji programını geliştirmek için Malta ve İtalya Hükümetleri arasında finansal protokol sağlanmıştır.
Malta Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Malta Üniversitesi Fen Bilimleri Fakültesi
Malta Üniversitesi İşletme Fakültesi
Malta Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Malta Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Malta Üniversitesi Hukuk Fakültesi


En çok ziyaret edilen Malta dil okulları – Malta dil okulu sayfaları

EC English Language Centres | Sprachcaffe International Plus | Clubclass Residential School | The Chamber College | IELS-LAL Malta | A.M. Language Studio | ESE Eurpopean School of English | Inlingua School of Languages | Linguatime School of English | Elanguest Language School |

FELTOM (Federation of English Language Teaching Organisation Malta) üyesi diğer Malta Dil Okulları / Malta Dil Okulu

English Communication School | English Language Academy | Global Village English Centre | Internaional English Language Centre | Magister Academy | NSTS English Language Institute | B.E.L.S. |

Malta Eğitim Bakanlığı onaylı diğer Malta dil okulları – Malta dil okulu

BAAB English Language Academy | The Bell Language Centre | Berlitz Language Centre | Britannia College | CELL | College of English | EASY School of Languages | Educational English Culture | EF International School of English | Future Focus School of English | Gateway International School of English | International House | Link School of English | Skylark Mediterranean School of English | Alpha School of English |

Malta Eğitim Bakanlığı onaylı sadece Temmuz ve Ağustos aylarında açık olan Malta dil okulları – Malta dil okulu

English Plus Language Centre | Malta Language School | MSD International School of English | Students Travel School | The Voice School of English (Feltom üyesidir) | Universal Languages Sevices |

Malta Eğitim Bakanlığından onaylı henüz kapalı Malta dil okulları – Malta dil okulu

The Academy of English and Culture | Burlington English Language School | Kalypso Academy of English Language | Lasalle Institute | Mediterranean English Academy | Mind A Language School | The school of English | Think English Language School | UNILANG |


0543 292 41 92


info@
islands-turkey.com


Malta Dil Okulları İletişim

Malta sayfalarına kolay ulaşım için Malta linklerini tıklayınız.

Malta Dil Okulları
Malta Dil Okulu Fiyatları

EC Dil Okulu Malta
Sprachcaffe Dil Okulu Malta
Clubclass Dil Okulu Malta
The Chamber College Malta
IELS Dil Okulu Malta
A.M.Language Studio Malta
ESE Dil Okulu Malta
Inlingua Dil Okulu Malta
Linguatime Dil Okulu Malta
Elanguest Dil Okulu Malta

Malta Yaz Okulları
Malta Yaz Okulu Fiyatları

EC Yaz Okulu Malta
Clubclass Yaz Okulu Malta
Sprachcaffe Yaz Okulu

Malta'da İş İngilizcesi
Malta'da Toefl-Ielts Kursu
Malta'da Teacher Training
Malta'da Kısa Süreli Kurslar
Malta Dil Okullarının Farkı

MALTA ÜNİVERSİTESİ

Malta Üni. Mühendislik Fak.
Malta Üni. Fen Bilimleri Fak.
Malta Üni. Hukuk Fakültesi
Malta Üni. İşletme Fak.
Malta Üni. Eğitim Fakültesi
Malta Üni. Edebiyat Fak.

Ülke Olarak Malta
Hayatın İçinden Malta
Malta'ya Nasıl Gidilir
Malta'da Ulaşım - Yemek
Malta'da Alış-Veriş
Malta Vize Bilgileri
Malta Pasaport

Malta Site Haritası
İletişimMalta Foto Galeri
Malta Resimleri


 

İSTANBUL OFİS - MECİDİYEKÖY
Mecidiyeköy Mah. Latilokum Sok. Fidan Apt. No:7, Kat:4, D:14
34381, ŞİŞLİ / İSTANBUL

Tel:  0543 292 41 92
Cep: 0543 530 05 03

info@islands-turkey.com


İZMİR OFİS - NARLIDERE
Çamtepe Mah. Yunus Emre Sok. Başaran Residence, No:27, Kat:4, D:8
35320, NARLIDERE / İZMİR

Tel : 0232 502 34 72
Cep: 0543 292 41 92

info@islands-turkey.com


Copyright © Islands.Adalar 2003 - 2024